1. Rožňavská, a.s.

Upraviť firmu

Naša spoločnosť vznikla 23.12.1999. Naše daňové identifikačné číslo je: SK 2020037118. Môžete nás nájsť na adrese Šafárikova 20,  048 01 Rožňava. Naše IČO je 36195511.

Prehľad našich činností

Sprostredkovanie obchodu a služieb
Činnosť v oblasti nehnuteľností s vlastným alebo prenajatým majetkom
Činnosť v oblasti nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
Správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
Obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
Prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
Prevádzka a údržba cintorínov
Činnosť stavebného dozoru - pozemné stavby
Činnosť stavbyvedúceho - pozemné stavby
Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
Čistenie budov
Upratovacie práce
Čistiace a iné prevádzkové služby pre mesto
Prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich regenerácii
Prevádzka športových zariadení
Správa trhoviska a verejných WC
Vedenie účtovníctva
Ekonomické poradenstvo
Pranie a chemické čistenie
Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Manažérske služby súvisiace so stavebníctvom

Ďalšie odkazy

www.wiki-firmy.com
www.orsr.sk
www.spolocnosti.info
www.obchodny-register.com