DOMSPRÁV s.r.o. byty, teplo a iné služby

Upraviť firmu

Naša spoločnosť vznikla 29.06.1992. Naše daňové identifikačné číslo je: SK 2020497369. Môžete nás nájsť na adrese Štefánikova 44,  071 01 Michalovce. Naše IČO je 31654541.

Prehľad našich činností

Zámočnícke práce
Zváračské práce
Revízie a skúšky prevádzkovaných kotlov a tlakových nádob
Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
Pozemné a inžinierské stavby - investičná výstavba
automobilového priemyslu,
Sprostredkovanie obchodu
Kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj výrobkov po- travinárskeho, textilného, odevného, obuvníckeho, elektrotechnického, elektronického, sklárskeho, chemického, hutníckeho, železiarskeho, strojárskeho, drevospracujúceho, stavebného, papierenského, automobilového priemyslu, poľnohospodárskych základných produktov, zariadení a technických potrieb pre obchod, služby, priemysel, dopravu a poľnohospodárstvo, náhradných dielov, súčiastok, strojov, prístrojov, náradia a zariadení pre bytové a tepelné hospodárstvo Veľkoobchodná činnosť v rozsahu registrácie
Maloobchodná činnosť mimo riadnej predajne v rozsahu registrácie okrem chemických a farmaceutických výrobkov
Správa nebytových priestorov Správa energetických zariadení
Realitné služby
Správa nehnuteľností - výkony bytového hospodárstva
Prenájom - požičiavanie pracovného náradia
Podnikatelské poradenstvo
Inžinierska činnosť
Poskytovanie služieb občanom
Chemické rozbory a úprava vody
Maľovanie, lakovanie a sklenárske práce
Skladovanie
Kopírovanie
Prepožičiavanie strojov a prístrojov
Čistenie budov
Upratovacie práce
Kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja: - kúpa a predaj studenej vody - predaj tepla a teplej úžitkovej vody
Zber a spracovanie údajov o spotrebe tepla, teplej úžitkovej vody, určovanie nákladov s tým spojených, ich rozdeľovanie a fakturácia pre obyvateľstvo a právnické subjekty
- Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
- Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- Zámočníctvo - služby stavebného zámočníctva
- Plynoinštalatérstvo
- Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
- Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
- Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie
- Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
- Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
- Zváračské práce
- Správa nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov - Zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov spojených s prevádzkou a správou nehnuteľností
- Prenájom nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom
- Kompletačné a dokončovacie práce na stavbách
- Prenájom stavebných a demolačných strojov a zariadení,
špeciálnych strojov a zariadení s obsluhujúcim personálom
- Kancelárske a administratívne služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb
- Rozvod studenej vody
Zber a spracovanie údajov o spotrebe studenej vody , určovanie nákladov s tým spojených, ich rozdeľovanie a fakturácia pre obyvateľstvo a právnické subjekty

Ďalšie odkazy

www.wiki-firmy.com
www.orsr.sk
www.spolocnosti.info
www.azet.sk
www.zoznam.sk
www.obchodny-register.com