Dalkia Východné Slovensko, s.r.o.

Upraviť firmu

Naša spoločnosť vznikla 04.12.1997. Naše daňové identifikačné číslo je: SK 7020000097. Môžete nás nájsť na adrese Považská 40/B,  040 11 Košice - Západ. Naše IČO je 36179345.

Prehľad našich webstránok

www.raden.sk

Prehľad našich činností

Prenájom priemyselného tovaru, strojov a zariadení
Energetické auditorstvo
Vodoinštalatérstvo
Montáž kábelových rozvodov
Maliarske, lakovnícke a sklenárske práce
Revízie a skúšky prevádzkových kotlov a tlakových nádob
Montáž, opravy a údržba meracej a regulačnej techniky.
Automatizované spracovanie dát.
Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom.
Inžinierska činnosť v stavebníctve.
Poradenská činnosť v oblasti zavádzania meracej a regulačnej techniky
Poradenská činnosť v oblasti energetiky
Kúrenárske práce
Prevádzkovanie výmeníkových staníc a kotolní
Montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba plynových zariadení v rozsahu: Zariadenia na: - spotrebu plynov spaľovaním s výkonom nad 0,5 MW - znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,3 MPa - rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,3 MPa a vrátane - rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,005 MPa - spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW - spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 50 kW
Prípravné práce pre stavbu
Demolácia a zemné práce
Montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba tlakových zariadení
Zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
Prenájom nehnuteľností bytových a nebytových priestorov s poskytovaním aj iných než základných služieb
Správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
Činnosť organizačných a ekonomických poradcov
Vedenie účtovníctva
Odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadení v rozsahu: Aa4 - kotly parné a kvapalinové IV. trieda Ab1 - tlakové nádoby stabilné IV. trieda Ab2 - tlakové nádoby stabilné III. trieda Ba1 - kotly parné a kvapalinové V. trieda Bb1 - tlakové nádoby stabilné II. trieda Bb2 - tlakové nádoby stabilné I. trieda Bd1 - potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vodná para alebo horúca voda I. trieda Bd2 - potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vzduch II. trieda
Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení v rozsahu: A - objekty bez nebezpečenstva výbuchu E2 - zariadenia s napätím do 1000 V E3 - bleskozvody
Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení v rozsahu: Zariadenia na: Ah - spotrebu plynov spaľovaním s výkonom nad 0,5 MW Bf - znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,3 MPa Bg1 - rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,3 MPa vrátane Bh1 - spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW Bh2 - spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 50 kW
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Chemické čistenie chladiacich a tepelných zariadení a ich rozvodov
Sprostredkovateľská činnosť
Faktoring a forfaiting
Výroba a rozvod pitnej a úžitkovej vody
Reklamná činnosť
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
Prenájom motorových vozidiel
Výroba a predaj drevnej štiepky
Montáž určených meradiel v rozsahu: - Jednofázové a viacfázové striedavé dynamické (indukčné) elektromery (vrátane dvojtarifných) na priame meranie spotreby elektrickej energie - Jednofázové a viacfázové striedavé dynamické (indukčné) elektromery na nepriame meranie (pripojené cez meracie transformátory) spotreby elektrickej energie - Striedavé dynamické (indukčné) elektromery s mechanickým prídavným zariadením na meranie nadspotreby, meranie maxima a viactarifné elektromery - Jednofázové a viacfázové striedavé statické elektromery s elektonickým meracím systémom - Striedavé statické elektromery alebo dynamické (indukčné) elektromery s elektronickým prídavným zariadením na meranie nadspotreby, meranie maxima a viactarifné elektromery - Meracie transformátory prúdu a napätia používané v spojení s elektromermi

Ďalšie odkazy

www.wiki-firmy.com
www.orsr.sk
www.spolocnosti.info
www.azet.sk
www.obchodny-register.com