AHA, s.r.o., Košice

Upraviť firmu

Naša spoločnosť vznikla 29.05.1995. Naše daňové identifikačné číslo je: SK 2020946862. Môžete nás nájsť na adrese Š. Kukuru 12,  071 01 Michalovce. Naše IČO je 31708765.

Prehľad našich činností

Spracovanie ovocia a zeleniny
Spracovanie zemiakov
Výroba cestovín
Výroba trvanlivých pekárenských výrobkov
Spracovanie medu
Výroba potravinárskych koncentrátov a iných upravených potravín
Výroba hotových jedál a polotovarov
Výroba hroznového vína
Výroba ovocného vína
Výroba iných nedestilovaných kvasených nápojov
Pletiarska výroba a krajčírska výroba včítane doplnkov
Brašnárstvo
Výroba píliarska a impregnácia dreva
Výroba drevených obalov a drevených doplnkov
Vydavatelské činnosti
Výroba tovaru z plastov
Výroba transportného betónu
Výroba malty
Výroba azbestocementových výrobkov
Brúsenie nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov
Mechanické úpravy na zakázku alebo na zmluvnom základe
Výroba zámkov a kovaní
Výroba drobných kovových obalov
Výroba skrutiek, reťazí a pružín
Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
Výroba neelektrických prístrojov pre domácnosť
Výroba káblov a vodičov
Výroba akumulátorov, primárných článkov a batérií
Výroba prívesov a návesov
Výroba nábytku (neremeselná)
Prípravné práce pre stavbu
Demolácia a zemné práce
Prieskumné a podzemné práce
Maľovanie, lakovanie a sklenárske práce
Predaj sučiastok a príslušenstva motorových vozidiel
Predaj motorových vozidiel
Predaj pohonných hmôt
Sprostredkovanie obchodu
Veľkoobchod s chemickými výrobkami
Maloobchod: poľnohospodárske základné produkty, živé zvieratá, potraviny, nápoje, tabak, tovar pre domácnosť, pevné, tekuté a plynné palivá a príbuzné výrobky, kovy a kovové rudy, železiarsky tovar, inštalatérske a vykurovacie zariadenia, drevo, stavebný materiál, strojárenske výrobky, papierenský tovar, textilný tovar, knihy, noviny, časopisy, písacie a kancelárske potreby, obuv, kožené výrobky, drogériový tovar, kozmetické výrobky
Veľkoobchod s tovarom uvedeným v bode 41
Zásielkový predaj
Predaj na trhoch
Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov, zmrzliny (s použitím priemyselne vyrábaných koncentrátov a mrazených krémov na výrobu), tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh a bezmäsitých jedál, ak k dispozícii nie viac ako 8 miest.
Predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok.
Sprostredkovanie dopravy
Skladovanie
Leasing
Realitná kancelária
Prenájom motorových vozidiel
Prenájom strojov a prístrojov
Prenájom tovaru osobnej potreby a potrieb pre domácnosť
Poradenská činnosť v oblasti stavebníctva, strojárenstva a elektrotechniky
Výroba, požičiavanie, distribúcia videa
Reklamná a propagačná činnosť
Čistenie budov
Upratovacie služby
Baliace činnosti
Sekretárske služby a preklady (vrátane tlmočnických služieb)
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

Ďalšie odkazy

www.wiki-firmy.com
www.orsr.sk
www.spolocnosti.info
www.azet.sk
www.obchodny-register.com