Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV
Zber, úprava a dodávka vody
Čistenie a odvod odpadových vôd
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom

DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV

Počet firiem: 316
Zobrazujem: 20 - 40
Pridať firmu
IČOFirma
43723667: Bc. Jaroslav Jarkovský
44525338: Beáta Dundovičová - mobile 2
36214256: BETON PLAST Seňa, s.r.o.
36192112: BIMETAL, s.r.o.
31705600: BIO-SPOL s.r.o. Trebišov
34272941: Bohumil Keclík - FIRMA ASANAS
36203581: BONA VITA s.r.o.
37707183: Branislav Láclav
36199800: Brantner Krompachy s.r.o.
31659641: Brantner Nova, s.r.o.
31717608: CASSFERRO, a.s.
36581852: CASSOVIA STEEL s.r.o.
36175871: Centrivit Slovakia s.r.o.
31677347: Centrum zneškodnenia odpadov, Košice, s.r.o.
36607941: ČISTOTA s.r.o.
36613274: CM&T a.s.
43882820: CRJ GROUP s.r.o.
36583529: D. S. TRADE s.r.o.
43422420: Dalibor Sugár - SUGAR
36759171: DANI SLOVAKIA spol. s r.o.