4PRODUCTION s.r.o.

Upraviť firmu

Naša spoločnosť vznikla 11.04.1997. Nie sme platci DPH. Môžete nás nájsť na adrese Rázusova 38,  040 01 Košice - Juh. Naše IČO je 36172260.

Prehľad našich činností

Reklamné činnosti
Výroba filmov a televíznych relácií Usporadúvanie kultúrno-spoločenských podujatí
Organizovanie výstav a veľtrhov, organizovanie a usporiadavanie plesov, recepcií, banketov a coctailov
Veľkoobchod a maloobchod - kozmetické výrobky, elektronika, elektrotechnika, výpočtová technika, drevo, stroje, strojné a technologické zariadenia, koža, kovy a výrobky z kovov /okrem zbraní/, nábytok, textil, galantéria, živé zvieratá, priemyselný tovar, potravinársky tovar, mrazené výrobky, mlieko a mliečne výrobky, mäso a výrobky z mäsa, pivo, tuky, olej, škrobárenské, liehovarské a vinársky produkty, alkoholické výrobky, tabakové výrobky, ovocie, zelenina, obuv, kozmetika, guma, plasty a výrobky z nich, umelá hmota a výrobky z nej, stavebný materiál, výrobky hutného priemyslu, petrochemické výrobky, ropa, výrobky rastlinnej a živočíšnej výroby, výrobky lesného a vodného hospodárstva, železné, neželezné a mangánové rudy, vzácne kovy a výrobky z nich, uhlie, zemný plyn, kameň, piesok a štrk a výrobky z nich, hlina, keramika, minerály, nekovový materiál, hudobné nástroje, produkty chemickej výroby v rozsahu voľnej živnosti, bižutéria, sklo, palivo, pohonné hmoty, papier a papierenské produkty, časopisy, knihy, hygienický materiál a potreby, obilie, osivo a krmivo, motorovými vozidlami, súčiastkami a doplnkami k nim
Rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu zvuku a obrazu
Sprostredkovanie v oblasti kultúry, televíznej a rozhlasovej výroby, vysielania a obchodu
Predaj nealkonápojov a flaškového piva na verejných priestranstvách
Prenájom motorových vozidiel
Faktoring a forfaiting
Prenájom vecí hnuteľných a nehnuteľných
Sprostriedkovanie v oblasti dopravy
Spracovanie a prevádzka web stránok
Teleshoping
Elektronický obchod
Vydávanie audiovizuálnych diel, kníh, časopisov
Predaj nahratých a nenahratých nosičov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
Poskytovanie školiacej činnosti v oblasti umenia a kultúry
Prieskum trhu
Prevádzka audio-video produkčného štúdia
Produkčná a postprodukčná činnosť v oblasti audioviuálnej tvorby

Ďalšie odkazy

www.wiki-firmy.com
www.orsr.sk
www.spolocnosti.info
www.azet.sk
www.obchodny-register.com