Aero Servis, a.s.

Upraviť firmu

Naša spoločnosť vznikla 14.10.1998. Nie sme platci DPH. Môžete nás nájsť na adrese Letisko ,  040 17 Košice - Barca. Naše IČO je 36186929.

Prehľad našich činností

Veľkoobchod a maloobchod- lietadlá, letecké náhradné diely, mazadlá, pevné a tekuté palivá, pohonné hmoty, elektrické stroje, prístroje a zariadenia, eletrotechnické stroje a prístroje, elektroinštalačný materiál, textilné a kancelárske stroje, spotrebná elektronika, výpočtová, kancelárska a spojová technika, výrobky a polotovary zo železa, ocele a železiarenský tovar, motorové vozidlá, stavebné stroje vrátane ich častí, súčastí a príslušenstva
Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti civilného letectva
Sprostredkovateľská činnosť
Sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
Poskytovanie prechodného ubytovania po triedu ***
Veľkoobchodná a maloobchodná činnosť s obilím, osivami, krmivami, mäsom, divinou, mäsovými výrobkami, základnými poľnohospodárskymi produktami, živými zvieratami
Faktoring a forfaiting
Veľkoobchodná a maloobchodná činnosť s priemyselnými hnojivami a prípravkami určenými na ochranu rastlin v poľnohospodárstve, v lesnom a vodnom hospodárstve a sprípravkami na ochranu životného prostredia v rozsahu voľnej živnosti
Sprostredkovateľská činnosť okrem sprostredkovania práce za úhradu
Konzultačná a poradenská činnosť okrem organizačného, ekonomického a účtovného poradenstva
Sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
Technické poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti

Ďalšie odkazy

www.wiki-firmy.com
www.orsr.sk
www.spolocnosti.info
www.azet.sk
www.zoznam.sk
www.obchodny-register.com