Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 8969
Zobrazujem: 0 - 20
Pridať firmu
IČOFirma
32463278: 0Jozef Ondris - ANO
36580821: 2NET, s.r.o.
36616630: A.B.L. Slovakia s.r.o.
36179337: A.G.E.S. s.r.o. Olcnava
36851388: A.K.TRADE s.r.o.
31720404: A.L.ANTONY, s.r.o.
31725074: A M D, spol. s r.o.
36570893: A.M.PLAST s.r.o.
36575682: A - PLUS, s.r.o.
31715087: A REALITY a.s.
36183571: A S P O, s.r.o. Košice
36743330: A-Z Tapes s.r.o.
44758707: AB - SLOVAGRO, s.r.o.
36189693: AB TECHNIK, s.r.o.
43383874: Abdelhalim El Medkouri - ZREWEL
31722245: ABIES, a.s. Košice
00617547: ABO MILL s.r.o.
36174858: ABOV in, spol. s r.o. Košice
44488769: ABRA automatické brány, s.r.o.
36607088: ABRISO SK s.r.o.