A S P O, s.r.o. Košice

Upraviť firmu

Naša spoločnosť vznikla 03.04.1998. Nie sme platci DPH. Môžete nás nájsť na adrese Južná trieda 93,  040 01 Košice - Juh. Naše IČO je 36183571.

Prehľad našich činností

Veľkoobchod:poľnohospodárske základné produkty, obilie, osivo, krmivo, kvety, rastliny, surové kožky a kože, tabak a tabakové výrobky, potraviny, mrazené potraviny, polotovary, cukor, cukrovinky, káva, čaj, korenie, nápoje, zelenina, ovocie, zemiaky, mäso, mäsové výrobky, ryby, kôrovce, mäkkýše, mliekárenské výrobky, vajcia, olej, tuky, nábytok, svietidlá, bytové doplnky, tovar pre domácnosť, textil, odevy, obuv, koža, koženka, kožušiny, kusový, metrový a bytový textil, pamiatkové predmety (mimo starožitností), módne doplnky, umelé kvety, elektrické prístroje pre domácnosť vrátane rozhlasových a televíznych prístrojov, fototechnika, fotomateriál, videokamery, úžitková a ľudová keramika, porcelán a sklenené výrobky, knihy, hračky, hodinky, športové, rybárske a záhradkárske potreby, kancelárske potreby, výpočtová a kancelárska technika vrátane jej príslušenstva, tapety, laky, náterové hmoty, čistiace prostriedky, kozmetické výrobky, pevné, tekuté a plynné palivá a príbuzné výrobky, pohonné hmoty, mazadlá, kovy a kovové rudy, hutnícke materiály a výrobky, plechy, drevo, drevené výrobky a polovýrobky, stavebný materiál, železiarsky, inštalačný, kúrenársky, klimatizačný, sanitačný tovar a zariadenia, chemické výrobky (priemyselné chemikálie, hnojivá, plasty) okrem jedov a žieravín, stroje, technické potreby, obrábacie stroje pre opracovanie dreva a kovu, stavebné stroje, stroje pre textilný priemysel, šijacie a pletacie stroje, kancelárske stroje a zariadenia, stroje pre priemysel, obchod a lodnú plavbu, poľnohospodárske stroje vrátane príslušenstva a náradia, poľnohospodárske traktory, motorové a jednostopové vozidlá, papierenský tovar
Maloobchod:obilie, osivo, krmivo, kvety, rastliny, surové kožky a kože, tabak a tabakové výrobky, potraviny, mrazené potraviny, polotovary, cukor, cukrovinky, káva, čaj, korenie, nápoje, zelenina, ovocie, zemiaky, mäso, mäsové výrobky, ryby, kôrovce, mäkkýše, mliekárenské výrobky, vajcia, olej, tuky, nábytok, svietidlá, bytové doplnky, tovar pre domácnosť, textil, odevy, obuv, koža, koženka, kožušiny, kusový, metrový a bytový textil, pamiatkové predmety (mimo starožitností), módne doplnky, umelé kvety, elektrické prístroje pre domácnosť vrátane rozhlasových a televíznych prístrojov, fototechnika, fotomateriál, videokamery, úžitková a ľudová keramika, porcelán a sklenené výrobky, knihy, hračky, hodinky, športové, rybárske a záhradkárske potreby, kancelárske potreby, výpočtová a kancelárska technika vrátane jej príslušenstva, tapety, laky, náterové hmoty, čistiace prostriedky, kozmetické výrobky, pohonné hmoty, mazadlá, pevné, tekuté a plynné palivá a príbuzné výrobky, rudy, kovy, hutnícke materiály a výrobky, plechy, drevo, drevené výrobky a polovýrobky, stavebný materiál, železiarsky, inštalačný, kúrenársky, klimatizačný, sanitačný tovar a zariadenia, chemické výrobky (priemyselné chemikálie, hnojivá, plasty) okrem jedov a žieravín, stroje, technické potreby, obrábacie stroje pre opracovanie dreva a kovu, stavebné stroje, stroje pre textilný priemysel, šijacie a pletacie stroje, kancelárske stroje a zariadenia, stroje pre priemysel, obchod a lodnú plavbu, poľnohospodárske stroje vrátane príslušenstva a náradia, poľnohospodárske traktory, motorové jednostopové vozidlá, papierenský tovar, noviny, časopisy
Prenájom a leasing hnuteľných vecí a tovaru: strojov, prístrojov, nástrojov a zariadení dopravného, kovoobrábacieho, drevoobrábacieho, priemyselného, stavebného, potravinárskeho, poľnohospodárskeho, kancelárskeho, textilného, chemického charakteru, výpočtovej a kancelárskej techniky vrátane príslušenstva a náhradných dielov, priemyselného a spotrebného tovaru, baliacich, skladovacích, nakladacích, demolačných strojov a zariadení, motorových vozidiel bez obsluhujúceho personálu
Sprostredkovateľská činnosť okrem sprostredkovania práce za úhradu
Reklamná, propagačná a inzertná činnosť
Sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
Poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania
Preklady (vrátane tlmočníckych služieb) z/do jazyka slovenského, anglického, nemeckého, chorvátskeho, srbského
Rezanie plechu
Vnútroštátna nákladná cestná doprava
Výroba kovových konštrukcií a ich častí.
Výroba jednoduchých výrobkov z kovu.
Výroba strojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo.
Výroba súčastí poľnohospodárskych a stavebných strojov.

Ďalšie odkazy

www.wiki-firmy.com
www.orsr.sk
www.spolocnosti.info
www.obchodny-register.com