Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 8969
Zobrazujem: 20 - 40
Pridať firmu
IČOFirma
36600377: ABTEX s.r.o.
44720149: AC MONT SLOVAKIA, s.r.o.
31684556: ACARD, spol.s r.o. Košice
44709820: Aculus, s.r.o.
43870198: AD MONTZVAR s.r.o.
36602787: ADAM A EVA Slovakia s.r.o.
43470530: Adam Bodnár
35518359: Adam Lakomý, zubná technika
36173797: ADAST - obchodná spoločnosť spol. s r.o.
36603261: ADD EU s.r.o.
37642529: Adela Pačayová
30284856: Adela Pogányová - ADAMANT
40940373: Adorján Czap
44555938: Adrián Bajus - ADRIA
43608493: Adrián Blaho
37738089: Adrián Dopirjak - PIETRA (KAMENÁRSTVO)
43431518: Adrián Ďorko
33951535: Adrián Horňák - AH 7 Košice
33148384: Adrian Kontra
43306811: Adrián Kubičár