Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 8969
Zobrazujem: 60 - 80
Pridať firmu
IČOFirma
10702661: Agnesa Doráková
32679351: Agnesa Fedorišinová
17097304: Agnesa Gabonayová - AMA
31985050: Agnesa Ovsáková
31982620: Agnesa Račeková
31654151: AGRICOM, s.r.o. Košice
31731171: AGRITECH SLOVAKIA spol. s r.o.
36190811: AGRO - INVEST, s.r.o., Trebišov
44041926: AGRO - KRÁĽOVSKÝ CHLMEC s.r.o.
43997261: AGRO - LADMOVCE s.r.o.
44009020: AGRO - LADMOVCE SK s.r.o.
44020678: AGRO STREDA NAD BODROGOM SK s.r.o.
44030584: AGRO - TŔŇA SK s.r.o.
44327196: AGRO VINIČKY s. r. o.
36208205: Agrofarm - Produkt, spoločnosť s ručením obmedzeným
36588458: AGROMETAL - BV, s.r.o.
36180513: AGROMOD s.r.o.
36184152: AGROSTAV ROŽŇAVA s.r.o.
36191957: Agrostroj, akciová spoločnosť Michalovce
31651623: AGROSTROJ Rožňava, akciová spoločnosť