A. STAV, s.r.o.

Upraviť firmu

Naša spoločnosť vznikla 04.06.1996. Naše daňové identifikačné číslo je: SK 2020483355. Môžete nás nájsť na adrese Belehradská 2517/9,  040 13 Košice - Sídlisko Ťahanovce. Naše IČO je 31728316.

Prehľad našich činností

Veľkoobchod s poľnohospodárskymi produktami, živými zvieratami, obilím, osivom a krmivom, surovými kožkami a kožami, surovým tabakom, potravinami, nápojmi, zeleninou, ovocím a zemiakmi, kvetmi a rastlinami, mäsom a mäsovými výrobkami, mliekarenskými výrobkami, olejom, tukmi, textilom, odevami a obuvou, elektrickými prístrojmi pre domácnosť vrátane rozhlasových a televíznych prístrojov, porcelánom, výrobkami z kože, dreva, umelých hmôt a skla, výrobkami z papiera, čistiacimi prostriedkami, náterovými hmotami, lakmi a farbami, kozmetickými výrobkami, kovmi a kovovými rudami, čiernou metalurgiou, drevom, stavebným materiálom, železiarskym tovarom, inštalatérskym a výkurovacím zariadením, priemyselnými chemikáliami /mimo jedov a žieravín/, hnojivami, obrábacími strojmi pre opracovanie dreva a kovu, stavebnými strojmi, strojmi pre textilný priemysel, kancelárskymi strojmi vrátane príslušenstva, poľnohospodárskymi a priemyselnými strojmi vrátane príslušenstva, motorovými vozidlami a príslušenstvom k nim, loďami a lietadlami
Maloobchod s uvedeným tovarom
Sprostredkovateľská činnosť
Sprostredkovanie predaja a nákupu nehnuteľností
Leasing a prenájom motorových vozidiel, stavebných strojov, počítačov, lodí a lietadiel
Faktoring a forfaiting
Vykonávanie priemyselných stavieb
Murárske práce
Reklamná činnosť
Kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb)
Prenájom nehnuteľností (pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom)
Správa bytového a nebytového fondu
Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
Organizovanie školení, výstav, seminárov, kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
Zásielkový predaj
Vykonávanie prác vo výškach horolezeckou technikou
Inžinierska činnosť v oblasti stavebníctva
Poradenská činnosť v oblasti stavebníctva
Pieskovanie
Zváranie oceľových konštrukcií
Výkon činnosti stavebného dozoru: - Pozemné stavby - Inžinierske stavby - dopravné stavby
Výkon činnosti stavbyvedúceho: - Inžinierske stavby - dopravné stavby (koľajová doprava), mosty, tunely
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Demolácie, búracie práce a prípravné práce pre stavbu
Montáž sadrokartónov a minerálnych podhľadov
Maliarske a natieračské práce
Upratovacie práce
Sprostredkovanie dopravy v rozsahu voľných živností

Ďalšie odkazy

www.wiki-firmy.com
www.orsr.sk
www.spolocnosti.info
www.obchodny-register.com