ABC REAL INVEST spol. s r.o.

Upraviť firmu

Naša spoločnosť vznikla 11.07.1996. Nie sme platci DPH. Môžete nás nájsť na adrese Jesenského 8,  040 01 Košice - Staré Mesto. Naše IČO je 31730531.

Prehľad našich činností

Sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
Sprostredkovateľská činnosť
Maloobchod: živé zvieratá,živočíšne výrobky,rastlinné výrobky, živočíšne tuky a oleje, rastlinné tuky a oleje. výrobky vzniknuté ich štiepením,upravené pokrmové tuky, živočíšne a rastlinné vosky,výrobky potravin.priemyslu,nápoje,liehové tekutiny a ocot,tabakové výrobky,nerastné výrobky,výrobky chemického priemyslu /mimo jedov,žieravín a zvlášť nebezpečných jedov/ a príbuzných priemyselných odvetví, plasty a výrobky z nich,cestovné potreby,kabelky a podobné schránky,drevo a drevené uhlie,drevené výrobky,korok a korkové výrobky,košíkárske výrobky,papier,lepenka a výrobky z nich,textilné materiály a výrobky z nich,obuv,pokrývky hlavy a dáždniky,slnečníky,umelé kvety,výrobky z kameňa,sádry,cementu,azbestu,sľudy,keramické výrobky,sklo a sklenené výrobky,pravé perly,drahokamy a polodrahokamy,drahé kovy a výrobky z nich,umelá bižutéria, mince, kovy a výrobky z nich, stroje a prístroje, elektrické zariadenia a ich časti a súčasti,prístroje pre záznam a reprodukciu televízneho obrazu a zvuku,súčasti a príslušenstvo k týmto prístrojom, vozidlá,lietadlá,plavidlá a dopravné zariadenia,nástroje a prístroje optické,fotografické alebo kinematografické,meracie,kontrolné a presné nástroje a prístroje lekárske a chirurgické,hodinárske výrobky,hudobné nástroje, časti,súčasti a príslušenstvo,nábytok,hračky,hry a športové potreby, ich časti a súčasti, stavebný materiál a potreby, mäso a mäsové výrobky, mrazené výrobky
Veľkoobchod s tovarmi vyššie uvedenými v bode 3.

Ďalšie odkazy

www.wiki-firmy.com
www.orsr.sk
www.spolocnosti.info
www.obchodny-register.com