A.O.D. TRADE s.r.o.

Upraviť firmu

Naša spoločnosť vznikla 10.06.2003. Naše daňové identifikačné číslo je: SK 2020032520. Môžete nás nájsť na adrese Biel 97/13,  076 41 Biel. Naše IČO je 36571393.

Prehľad našich činností

Predaj nápojov na priamu konzumáciu (hostince, bary)
Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
Predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
Predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
Predaj na priamu konzumáciu po domácky vyrobeného vína a s ním spojený predaj sezonnych jedál, ak sa nevykonáva viac ako štyri mesiace v roku
Ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
Spracovanie ovocia, zeleniny a zemiakov
Výroba nealkoholických nápojov, ovocných a zeleninových štiav
Výroba cestovín
Výroba trvanlivých pekárenských výrobkov a cukroviniek
Maloobchod v rozsahu voľných živností
Veľkoobchod v rozsahu voľných živností
Výroba hotových krmív
Služby v rámci lesníctva a ťažby dreva
Sadovnícke a parkové úpravy, udržiavanie a ošetrovanie zelene, kvetov, stromov, kríkov a porastov
Prenájom priemyselného a spotrebného tovaru, kancelárskej a výpočtovej techniky, strojov, zariadení, prístrojov, náradia, pomôcok
Prenájom a požičiavanie motorových vozidiel, vodných, vzdušných a pozemných dopravných prostriedkov a zariadení, manipulačnej techniky
Prenájom nehnuteľností (vrátane bytov, odstavných plôch a garáži)
Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Výroba karosérií, prívesov, návesov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
Údržba a oprava motocyklov, ich súčiastok a príslušenstva
Opravy pneumatík, vrátane nastavenia a vyváženia kolies
Výroba výrobkov, doplnkov a obalov z dreva
Výroba transportného betonu, malty, cementu, stavebných prvkov z betonu, cementu a sadry
Spracovanie prírodného kameňa
Prípravné práce pre stavbu, pomocné stavebné práce, demolácie, búracie a zemné práce
Kompletačné a dokončovacie práce interiérov a exteriérov
Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
Poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software)
Poskytovanie datových služieb - internetová čitáreň (kaviareň)
Krajčírstvo, výroba vrchného a spodného ošatenia - textilu, odevov a doplnkov, bytového textilu a výrobkov, galanterného tovaru, dekoratívnych výrobkov, potrieb a doplnkov pre interiéry a exteriéry, textílií a textilných materiálov
Reklamná, propagačná činnosť - výroba a šírenie reklamy a inzertná činnosť
Vydavateľská činnosť
Prieskum a analýza trhu
Organizovanie a usporadúvanie spoločenských, kultúrnych, zábavnych a športových podujatí, castingov, výstav a prezentácii v oblasti reklamy, kultúry, umenia, obchodu, služieb, priemyslu, poľnohospodárstva, športu
Organizovanie a usporadúvanie kurzov, školení a seminárov, vrátane ich vecného a odborného zabezpečenia (s výnimkou oblasti ochrany práce)
Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť, vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
Osobná cestná doprava, vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje deväť osôb, vrátane vodiča, s výnimkou vozidiel taxislužby
Prevádzka športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
Požičovňa športových potrieb, pomôcok, náradia
Zábavná a rekreačná činnosť
Výskum, vývoj a poradenstvo v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia
Poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware)
Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
Poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
Činnosť colného deklaranta

Ďalšie odkazy

www.wiki-firmy.com
www.orsr.sk
www.spolocnosti.info
www.zoznam.sk
www.obchodny-register.com