100P, s.r.o.

Upraviť firmu

Naša spoločnosť vznikla 07.07.2004. Naše daňové identifikačné číslo je: SK 2021852470. Môžete nás nájsť na adrese Kósu Schoppera 6,  048 01 Rožňava. Naše IČO je 36581887.

Prehľad našich činností

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
Reklamná a propagačná činnosť
Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
Prevádzkovanie ubytovacích zariadení v rozsahu voľných živností
Poradenská činnosť v oblasti softwéru
Poradenská činnosť v oblasti hardwéru
Softwérové služby - predaj programov na základe zmluvy s autorom
Spracovanie a zálohovanie dát
Výroba a distribúcia nosičov údajov pre elektronické média
Vydávanie periodických a neperiodických publikácií a časopisov
Podnikateľské poradenstvo
Montáž počítačov z dodaných komponentov
Výroba nenahratých nosičov zvukových alebo zvukoobrazových záznamov
Fotografické služby
Kopírovacie služby (reprografické práce)
Montáž a servis počítačových sietí
Montáž a servis telekomunikačnej techniky
Výroba hroznového vína
Tvorba webových stránok a ich aplikácií
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti zabezpečenia správy, služieb, opráv, údržby, rekonštrukcie a modernizácie nehnuteľností
Finančný leasing
Faktoring a forfaiting
Uskutočňovanie a prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
Usporiadávanie kurzov, školení a seminárov
Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
Prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí v rozsahu voľných živností
Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
Pohostinská činnosť
Výroba bižutérie a darčekových predmetov
Výroba ošatenia a módnych doplnkov
Poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
Činnosti súvisiace s prevádzkou počítačov
Podnikanie v oblasti nakladania s nie nebezpečným odpadom

Ďalšie odkazy

www.wiki-firmy.com
www.orsr.sk
www.spolocnosti.info
www.abc.sk
www.azet.sk
www.zoznam.sk
www.obchodny-register.com