AKRIBIA s.r.o.

Upraviť firmu

Naša spoločnosť vznikla 23.09.1996. Naše daňové identifikačné číslo je: SK 2020740018. Môžete nás nájsť na adrese Slovenské Nové Mesto 296,  076 33 Slovenské Nové Mesto. Naše IČO je 31733948.

Prehľad našich činností

Veľkoobchod s chemickými, kozmetickými výrobkami, zdravotníckou technikou a materiálom
Výskum,vývoj výrobkov a činností
Výchova a vzdelávanie
Sprostredkovateľská činnosť
Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
Podnikatelské poradenstvo
Nákup tovaru za účelom jeho predaja a predaj - obchodná činnosť v obore:poľnohospodárske výrobky,živé zvieratá,textilné surovi- ny a polotovary,palivá,rudy,kovy,technické chemikálie,drevo, stavebný materiál,stroje,priemyselné zariadenia,nábytok,domáce potreby,železiarsky tovar,textil,odevy,obuv,kožený tovar,potra- viny,tabakové výrobky,nápoje,papier,obilie,osivá,krmivá,kvety, rastliny,surové kože,zelenina,ovocie,mäso,mäsové výrobky, mliekarenské výrobky,vajcia,oleje,tuky,cukor,čokoláda,cukro- vinky,elektrické prístroje,spotrebná elektronika,sklo,porcelán, čistiace prostriedky,kozmetické prostriedky,pevné,tekuté,plynné palivá,inštalatérske a vykurovacie zariadenia,obrábacie stroje, stavebné stroje,textilné stroje,kancelárske stroje,poľnohospo- dárske stroje,poľnohospodárske náradia
chemické výrobky,motorové vozidlá,autosúčiastky,autopríslušen- stvo
Realitná kancelária
Marketingová činnosť

Ďalšie odkazy

www.wiki-firmy.com
www.orsr.sk
www.spolocnosti.info
www.obchodny-register.com