Agentúra LINGVA, s.r.o.

Upraviť firmu

Naša spoločnosť vznikla 01.10.2004. Nie sme platci DPH. Môžete nás nájsť na adrese Obchodná 2,  071 01 Michalovce. Naše IČO je 36584487.

Prehľad našich činností

- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
- poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť (mimo právny rámec sociálnych služieb) - starostlivosť o deti - pomoc deťom pri príprave na vyučovanie
- obchodná činnosť - veľkoobchod a
a maloobchod v rozsahu voľných živností
- výroba, spracovanie, konečná úprava a
vydávanie kníh, učebníc, učebných metód a pomôcok
- kancelárske a administratívne služby, vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb
- prekladateľské a tlmočnícke služby s výnimkou súdnych prekladateľov a tlmočníkov
- vzdelávanie - organizovanie a usporadúvanie kurzov, školení a seminárov vrátane ich vecného a odborného zabezpečenia (s výnimkou oblasti ochrany práce) - školiaca a lektorská činnosť
- vyučovanie v odbore cudzích jazykov: - anglický jazyk - nemecký jazyk

Ďalšie odkazy

www.wiki-firmy.com
www.orsr.sk
www.spolocnosti.info
www.obchodny-register.com