ATEX Slovakia, s.r.o.

Upraviť firmu

Naša spoločnosť vznikla 22.09.1999. Nie sme platci DPH. Môžete nás nájsť na adrese B. Němcovej 12,  052 01 Spišská Nová Ves. Naše IČO je 36193984.

Prehľad našich činností

Veľkoobchodný a maloobchodný nákup a predaj /vrátane ambulantného, zásielkového a komisionálneho predaja a sprostredkovania obchodu/ živých zvierat, dreva a výrobkov z dreva, živočíšnych výrobkov, rastlín a rastlinných výrobkov, vrátane zeleniny, ovocia, kávy, čaju, šelaku, gúm a živíc, živočíšnych a rastlinných tukov a olejov a výrobkov z nich, výrobkov potravinárskeho priemyslu, nápojov, liehovín, octov, tabaku a tabakových výrobkov, nerastných surovín a výrobkov z nich, výrobkov chemického priemyslu, hnojív, farieb, lakov, farbív, pigmentov, tmelov, kozmetických a drogistických prípravkov, zápaliek, fotografických a kinematografických výrobkov, plastov a výrobkov z nich, kaučuku a výrobkov z neho, surových koží, usní, kožušín a výrobkov z nich, korku, korkových výrobkov, výrobkov zo slamy, esparty a textilných výrobkov, košikárske výrobky, buničiny, papiera, lepenky, obuvy, výrobkov z kameňa, sádry, cementu, skla a sklenených výrobkov, klenotov, perál, drahokamov, bižutérie, polodrahokamov, drahých kovov, železa, ocele, mincí, nástrojov zariadení a prístrojov a ich časti a súčasti, prístrojov na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu, ich časti-súčasti a príslušenstvo k týmto prístrojom, vozidiel, plavidiel, lietadiel, meracích, kontrólnych prístrojov, presných nástrojov a prístrojov, hodinárskych výrobkov, hudobných nástrojov, nábytku, svietidiel, montovaných stavieb
Prieskum trhu, väzbový, kompenzačný a výmenný obchod
Sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností a ich správa
Sprostredkovacia činnosť v obchode a službách

Ďalšie odkazy

www.wiki-firmy.com
www.orsr.sk
www.spolocnosti.info
www.obchodny-register.com