Dalibor Hriadel

Upraviť firmu

Podnikáme od 15.11.2005. Nie sme platci DPH. Môžete nás nájsť na adrese Tolstého 20,  040 01 Košice - Sever. Naše IČO je 41708628.

Prehľad našich činností

Grafický dizajn
Reklamná činnosť
Vydávanie nahraných nosičov záznamu zvuku a obrazu so súhlasom autora
Technické služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov (zvuk, strih, dabing, titulkovanie, špeciálne efekty, kolorovanie)
Producentská činnosť v oblasti videotvorby
Tvorba www stránok
Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
Premietanie filmov
Organizovanie výstav a veľtrhov
Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
Vydavateľská činnosť

Ďalšie odkazy

www.spolocnosti.info