CHEMPLAST s.r.o.

Upraviť firmu

Naša spoločnosť vznikla 04.07.2000. Naše daňové identifikačné číslo je: SK 2020030815. Môžete nás nájsť na adrese Staničná 1,  071 01 Michalovce. Naše IČO je 36199478.

Prehľad našich činností

Výroba tovaru z papiera a lepenky
Výroba mydla a saponátov, čistiacich a leštiacich prípravkov, kozmetických výrobkov a lepidiel
Leasing spojený s financovaním
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie kategórie K-III
Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo v rozsahu voľných živností
Výroba základných látok pre výrobu farmaceutických prípravkov
Výroba tovaru z plastových hmôt
Výroba rastlinných, živočíšnych, surových a rafinovaných olejov a tukov
Výroba drevených obalov
Výroba dýh, preglejkových výrobkov a aglomerovaných drevárskych výrobkov
Nákup a predaj motorových vozidiel,
súčiastok a príslušenstva
Prenájom motorových vozidiel,
strojov a prístrojov,
pozemných dopravných zariadení, motorových a dopravných zariadení
poľnohospodárskych strojov a zariadení,
stavebných strojov a zariadení a nástrojov Prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
Činnosti v oblasti nehnuteľností Činnosti v oblasti nehnuteľností s vlastným alebo prenajatým majetkom Rozvoj a rozdeľovanie nehnuteľností Činnosti v oblasti nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
Veľkoobchod v rozsahu voľných živností
Maloobchod v rozsahu voľných živností
Sprostredkovateľská činnosť
Prenájom a predaj nahratých a nenahratých audio, video a DVD nosičov
Reklamná a propagačná činnosť Inzertná činnosť
Výroba, rozmnožovanie a predaj nahraných nosičov záznamu zvuku a obrazu
Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
Zásielkový predaj
Faktoring a forfaiting
Správa registratúry
Sekretárske služby
Prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení na spracovanie údajov
Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
Prieskum trhu a verejnej mienky
Vedenie účtovníctva
Činnosť ekonomických, účtovných a organizačných poradcov
Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
Obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
Prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov Prevádzkovanie parkovacích miest
Záložňa
Vývoj, výroba, úprava, spracovanie a predaj plastu a plastových výrobkov
Kováčstvo
Výroba zámkov a kovaní
Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi mimo nebezpečného odpadu
Prevádzkovanie čističky odpadových vôd
Preklad nákladov
Skladovanie mimo prevádzkovania verejného skladu
Výroba keramických a porcelánových výrobkov pre domácnosť a ozdobné predmety,
keramických výrobkov pre technické účely,
keramických obkladačiek a dlaždíc
Prípravné práce pre stavbu Pomocné stavebné práce Demolácie a zemné práce
Maliarske a natieračské práce, lakovanie Sklenárske práce
Služby v rámci lesníctva a ťažby dreva
Služby pre rastlinnú a
živočíšnu výrobu bez veterinárnych služieb
Organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí Organizovanie a poriadanie obchodno-predajných výstav, trhov a prehliadok Usporiadanie divadelných a udiovizuálnych predstavení, koncertov, hudobných a tanečných produkcií, výstav diel výtvarných umení, diel úžitkového umenia a prác ľudovej výtvarnej tvorivosti, festivalov a prehliadok v oblasti kultúry a umenia Sprostredkovanie kultúrnych podujatí
Čistiace a upratovacie práce Čistenie budov Čistenie okien Čistenie kanalizácie mechanickým spôsobom
Maloobchodný predaj pohonných látok
Predaj na trhoch, ambulantný predaj

Ďalšie odkazy

www.wiki-firmy.com
www.orsr.sk
www.spolocnosti.info
www.obchodny-register.com